Знания покоряющие небеса

Аспирантура и докторантура

Аспирантура и докторантура

   Аспирантура университета открыта в 1930, докторантура - в 1962 году. За время работы аспирантуры и докторантуры подготовлено более 1100 кандидатов и 105 докторов наук, среди которых известные ученые в области физико-математических, технических, исторических и философских наук.
   Аспирантура готовит научно-педагогических и научных специалистов с отрывом и без отрыва от производства, а докторантура с отрывом от производства.

    Подготовка в аспирантуре и докторантуре осуществляется за счет:
   1) средств государственного бюджета Украины - по государственному контракту для работы в государственном секторе народного хозяйства;
   2) средств юридических и физических лиц - на условиях контракта - для работы в государственном и негосударственном секторах народного хозяйства;
   3) иностранцев и лиц без гражданства на основании:
      - международных договоров Украины;
      - общегосударственных программ;
      - договоров, заключенных университетом с юридическими и физическими лицами.
 

 

В ХАИ специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций работают  по  специальностям указанным в разделе «Специализированные советы»

Програми вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
03 Гуманітарні науки 033 Філософія (pdf)
05 Соціалльні та поведінкові науки 051 Економіка (pdf)
10 Науки про Землю 103 "Геоінформаційні системи і технології", "Космічний моніторинг Землі" (pdf)
12 Інформаційні технології (pdf) 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
123 Комп'ютерна інженерія
125 Кібербезпека
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство (pdf)
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (pdf)
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування (pdf)
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (pdf)
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (pdf)

Програми вступних іспитів до аспірантури з філософії (pdf), іноземної мови (pdf), української (російської) мови (pdfдля іноземців.

Рейтинговий список вступників до денної аспіратнури у 2017 році (pdf)