Знания покоряющие небеса

Выпускникам техникумов

Перелік програм фахових та додаткових фахових іспитів для вступу до ХАІ на здобуття освітнього ступеня бакалавр  в 2017 році

Фак-т

Спеціальності

Спеціалізації

Програма фахового іспиту для вступу на 1 курс зі скороченим терміном навчання, строк навчання 2 роки

Програма додаткового фахового іспиту для вступу на 1 курс зі скороченим терміном навчання, строк навчання 2 роки

Програма фахового іспиту для вступу на 1 курс зі скороченим терміном навчання, строк навчання 3 роки

Програма додаткового фахового іспиту для вступу на 1 курс зі скороченим терміном навчання, строк навчання 3 роки

Програма фахового іспиту для вступу на 2 курс з нормативним терміном навчання

Програма додаткового фахового іспиту для вступу на 2 курс з нормативним терміном навчання

1

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Літаки та вертольоти

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Технології виробництва літальних апаратів

Випробування та сертифікація літальних апаратів

Комп’ютерно-інтегроване виробництво та технологічні процеси

Комп’ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки

Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

завантажити

завантажити

Прикладна механіка 

Динаміка і міцність машин

завантажити

Обчислювальна та експериментальна гідроаеромеханіка

Комп'ютерні науки

Інформаційні технології проектування

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Системне проектування

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

завантажити

завантажити

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

завантажити

завантажити

Технології захисту навколишнього середовища

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

завантажити

завантажити

Управління безпекою та якістю товарів та послуг

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

завантажити

завантажити

Комп'ютерна діагностика автомобілів

2

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок завантажити завантажити завантажити завантажити завантажити

завантажити

Інформаційні технології проектування та діагностування технічних об’єктів 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Теплоенергетика 

Комп’ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Енергетичний менеджмент

Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Інформаційні технології в газотурбобудуванні

Галузеве машинобудування

Дизайн і проектування пакувального обладнання

завантажити

завантажити

Машини і технології пакування

Комп'ютерний інжиніринг завантажити завантажити

Прикладна механіка 

Роботомеханічні системи та комплекси

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Інженерія логістичних систем завантажити завантажити завантажити

завантажити

3

Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Електроенергетика, електро-техніка та електромеханіка 

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

завантажити

завантажити

Комп'ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

завантажити

завантажити

Комп’ютеризація обробки інформації та управляння завантажити завантажити

Інформаційні системи та технології

Розподілені інформаційні системи

завантажити

завантажити

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

Якість, стандартизація та сертифікація

Прикладна математика 

Обчислювальний інтелект

завантажити

завантажити

Математичне та комп'ютерне моделювання

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютеризовані системи технічного зору

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Інженерія мобільних додатків
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва завантажити завантажити

4

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Ракетні та космічні комплекси

завантажити

завантажити

завантажити

Ракетні двигуни та енергетичні установки

Безпілотні літальні комплекси

Супутники, двигуни та енергетичні установки

Проектування та виробництво композитних конструкцій

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

завантажити

завантажити

Прикладна механіка

Механіка і міцність композитних конструкцій

Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

 –

завантажити

завантажити

Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

завантажити

завантажити

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Ядерні енергетичні установки

Озброєння та військова техніка

Ракетне та ствольне озброєння

5

Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Інформаційні мережі зв’язку

Технології та засоби телекомунікацій

Біомедична інженерія

Біомедична інформатика та радіоелектроніка

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

завантажити

завантажити

Системне програмування

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

 

6

 

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

завантажити

завантажити

Менеджмент

Логістика

завантажити

завантажити

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності завантажити

завантажити

Управління проектами завантажити

завантажити

Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

завантажити

завантажити

Міжнародний бізнес

Економіка

Економіка підприємства

завантажити

завантажити

Маркетинг

Маркетинг

завантажити

завантажити

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Облік і оподаткування

Облік і аудит

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

Інженерія програмного забезпечення 

Інженерія програмного забезпечення

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

7

Філологія

Прикладна лінгвістика

завантажити

завантажити

Психологія

Психологічне консультування та психотерапія

завантажити

завантажити

Психологічна робота з кадрами та PR

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

завантажити

завантажити

завантажити

завантажити

 

Фак-т

Напрями підготовки

Програма фахового іспиту для вступу на 3 курс з нормативним терміном навчання

Програма додаткового фахового іспиту для вступу на 3 курс з нормативним терміном навчання

1

Авіа- та ракетобудування

завантажити

завантажити

Обслуговування повітряних суден

завантажити

завантажити

Прикладна механіка 

Комп'ютерні науки 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Товарознавство і торгівельне підприємництво

Автомобільний транспорт

Машинобудування

2

Двигуни та енергетичні установки ЛА

завантажити

завантажити

завантажити завантажити

Теплоенергетика 

завантажити

завантажити

Енергомашинобудування

завантажити

завантажити

Прикладна механіка 

 

 

Інженерна механіка

 

 

3

Авіоніка

завантажити

завантажити

Аеронавігація

завантажити

завантажити

Системна інженерія

завантажити

завантажити

Комп'ютерні науки

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 

завантажити

завантажити

Метрологія, стандартизація та сертифікація

завантажити

завантажити

Прикладна математика 

Інформатика

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

завантажити

завантажити

4

Авіа- та ракетобудування

завантажити

Двигуни та енергетичні установки ЛА

Системний аналіз

завантажити

завантажити

Електротехніка та електротехнології 

 

 

Геодезія, картографія та землеустрій

 

 

5

Радіоелектронні апарати 

Радіотехніка

Телекомунікації

Комп'ютерна інженерія

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6

Менеджмент

завантажити

завантажити

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

завантажити

завантажити

Маркетинг

завантажити

завантажити

Фінанси і кредит

завантажити

завантажити

Облік і аудит

завантажити

завантажити

Програмна інженерія 

7

Філологія

Психологія

Документознавство та інформаційна діяльність