Знання, якi пiдкорюють небо

Абітурієнту

Вступ до ХАІ 2017

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» запрошує на навчання випускників шкіл 2017 року. ХАІ заслужено вважається лідером аерокосмічної освіти України.

Переваги ХАІ

 • Лідер аерокосмічної освіти України
 • Диплом європейського зразка
 • Високий рівень підготовки фахівців
 • Стипендія у розмірі 1400-2500 грн/міс
 • Гуртожиток для всіх іногородніх студентів
 • Можливість отримання подвійного диплому спільно з Турінським політехнічним університетом (Італія) або Університетом Отто фон Геріке (Німеччина)

Які необхідно здавати предмети для вступу в ХАІ на ЗНО 2017?

Таблиця 1

 Ф-т

Спеціальності

Спеціалізації

Предмети ЗНО

Вагові коефіцієнти

1

 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 Літаки та вертольоти

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

 Технології виробництва літальних апаратів

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

 Випробування та сертифікація літальних апаратів

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

 Комп’ютерно-інтегроване виробництво та технологічні процеси

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

 Комп’ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної  техніки

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

 Авіаційний транспорт

 Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

 Прикладна механіка 

 Динаміка і міцність машин

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

 Обчислювальна та експериментальна гідроаеромеханіка

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Комп'ютерні науки

Інформаційні технології проектування

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Системне проектування

1, 2, 4 або 5

Таблиця 4

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Технології захисту навколишнього середовища

1, 7, 3 або 5

Таблиця 3

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Управління безпекою та якістю товарів та послуг

1, 7, 3 або 5

Таблиця 4

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Комп'ютерна діагностика автомобілів

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

2

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

1, 2, 3 або 4

Таблиця 3

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

1, 2, 3 або 4

Таблиця 3

Інформаційні технології проектування та діагностування технічних об’єктів 

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Теплоенергетика 

Комп’ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

1, 2, 3 або 4

Таблиця 3

Енергетичний менеджмент

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Інформаційні технології в газотурбобудуванні

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Галузеве машинобудування

Дизайн і проектування пакувального обладнання

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Комп'ютерний інжиніринг

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Прикладна механіка 

Роботомеханічні системи та комплекси

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Інженерія логістичних систем

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

3

Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Комп'ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

1, 2, 3 або 4

Таблиця 4

 Комп'ютеризація обробки інформації та управління

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Інформаційні системи та технології

Розподілені інформаційні системи

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Якість, стандартизація та сертифікація

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Прикладна математика 

Обчислювальний інтелект

1, 2, 3 або 4

Таблиця 4

Математичне та комп'ютерне моделювання

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютеризовані системи технічного зору

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Інженерія мобільних додатків

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

4

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Ракетні та космічні комплекси

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Ракетні двигуни та енергетичні установки

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Безпілотні літальні комплекси

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Супутники, двигуни та енергетичні установки

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Проектування та виробництво композитних конструкцій

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Прикладна механіка

Механіка і міцність композитних конструкцій

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

1, 2, 5 або 6

Таблиця 3

Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

1, 2, 3 або 6

Таблиця 3

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Ядерні енергетичні установки

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

Озброєння та військова техніка

Ракетне та ствольне озброєння

1, 2, 4 або 5

Таблиця 3

5

Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Інформаційні мережі зв’язку

1, 2, 3 або 5

Таблиця 3

Технології та засоби телекомунікацій

1, 2, 3 або 4

Таблиця 3

Біомедична інженерія

Біомедична інформатика та радіоелектроніка

1, 2, 3 або 7

Таблиця 3

Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Системне програмування

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

1, 2, 4 або 5

Таблиця 4

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

6

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Менеджмент

Менеджмент

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Управління проектами

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Міжнародний бізнес

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Економіка

Економіка підприємства

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Маркетинг

Маркетинг

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Облік і оподаткування

Облік і аудит

1, 2, 3 або 5

Таблиця 4

Інженерія програмного забезпечення 

Інженерія програмного забезпечення

1, 2, 4 або 5

Таблиця 4

7

Філологія

Філологія

1, 3, 8

Таблиця 4

Психологія

Психологія

1, 3, 5 або 7

Таблиця 4

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності

1, 3, 2 або 5

Таблиця 4

Право

Право

1, 3, 2 або 5

Таблиця 4

 

Примітка 1.  Предмети ЗНО: 1 – Українська мова та література. 2 – Математика. 3 – Історія України. 4 – Фізика. 5 – Іноземна мова. 6 – Географія. 7 – Біологія. 8 – Англійська мова.

Примітка 2.

Факультет № 1 – літакобудування. Факультет № 2 – авіаційних двигунів.
Факультет № 3 – систем управління літальних апаратів. Факультет № 4 – ракетно-космічної техніки.
Факультет № 5 – радіотехнічних систем літальних апаратів.  Факультет № 6 – економіки та менеджменту.
Факультет № 7 – гуманітарний.

Примітка 3. Особливі досягнення – враховуються додатково в конкурсному балі  (200 х 0,05) = 10 балів за успішне закінчення підготовчих курсів ХАІ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (згідно додатку 4 Правил прийому до ХАІ).

Примітка 4. Переможцям Всеукраїнської олімпіади з математики, яку проводить ХАІ, додатково, до сертифікату  ЗНО з математики, нараховується від 1 до 20 балів згідно з особливим результатом участі в олімпіаді при поданні документів на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності

Який мінімальний прохідний бал на ЗНО для вступу?

Зі всіх предметів – 100 балів

Як рахується конкурсний бал при вступі в ХАІ?

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = К1·П1 + К2·П2 + К3·П3 + К4·А + К5·ОУ,

де П1, П2, П3– оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів; ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ХАІ для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності, вказаних у таблиці 1. Величини вагових коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 дивись у таблиці 3 та 4. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади ХАІ з математики для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей, вказаних у таблиці 2, нараховуються додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з математики при розрахунку конкурсного бала в ХАІ в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,01 – у місті Харків; ГК дорівнює 1,03 для заяви, поданої з пріоритетом 1 на спеціальності, які визначені у таблиці 2, та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Таблиця 2

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей у ХАІ

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

10

Природничі науки

101

Екологія

103

Науки про Землю

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

13

Механічна

інженерія

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

173

Авіоніка

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

25

Озброєння та військова техніка

255

Ракетне та ствольне озброєння

27

Транспорт

272

Авіаційний транспорт

274

Автомобільний транспорт

 

НАВЧАННЯ – безкоштовне (за рахунок державного бюджету) або за контрактом (за кошти фізичних чи юридичних осіб)

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Етапи вступної компанії

Години та дати

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження додатків до документів

з 29 червня  
до 18:00 годині 25 липня

Початок прийому заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

о 18:00 годині 20 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають на основі сертифікатів ЗНО

о 18:00 годині 26 липня

Строки проведення співбесіди

з 21 липня до 23 липня

Строки проведення вступних іспитів

з 21 липня до 26 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі ОКР молодших спеціалістів

о 18:00 годині 24 липня

Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на основі ОКР молодших спеціалістів

з 25 липня до 31 липня

Строк оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування для навчання за кошти державного бюджету

до 12:00 години 01 серпня

Закінчення строку виконання вимог вступниками до зарахування для навчання за кошти державного бюджету

до 12:00 години 05 серпня

Строки зарахування вступників на навчання за кошти державного бюджету

до 12:00 години 07 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення

не пізніше 18 серпня

Закінчення строку виконання вимог вступниками до зарахування для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 20 серпня

Строки зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 серпня

 

Необхідні документи для вступу (копії нотаріально завіряти не треба)

 1. паспорт + копія 1 шт. (1, 2 та стор. з реєстрацією)
 2. копія ІПН (ідентифікаційний номер)
 3. сертифікат ЗНО 2017 або 2016 року
 4. інформаційна картка, (додаток до Сертифіката), яку абітурієнт має роздрукувати самостійно з персональної сторінки, розміщеної на сайті: testportal.gov.ua
 5. атестат з додатком
 6. кольорова фотографія 3х4 см – 4 шт
 7. медичну довідку за формою 086-у
 8. 2 конверти з заповненою зворотною адресою та наклеєними марками для відправлень по Україні
 9. для юнаків - приписне свідоцтво або військовий квиток

Телефони для довідок

(057) 788-43-13, 315-11-61

 

Проїзд від залізничного вокзалу автобусами № 302, 278 до зупинки «ХАІ».

Проїзд на метро до зупинки «Університет», у подальшому  автобусами № 65, 278, 202, або тролейбусом № 2 до зупинки «ХАІ».

Додаткова інформація - на сторінці "Приймальна комісія"