Знання, якi пiдкорюють небо

Майбутнім магістрам

Розклад вступних випробувань для осіб які вступають для здобуття освітнього рівня магістр на денну форму навчання

назва випробування дата час апеляція

Додатковий

фаховий іспит

25.07.17 800-1200 1500-1700
Фаховий іспит 26.07.17 800-1200 1500-1700

вступний іспит з іноземної мови

Факультет дата час аудиторія
Іспит

1

2

27.07.17

900-1000

1100-1200

410 г.к., 307г.к.
Апеляція 28.07.17 1500-1700  
Іспит

3

4

7

28.07.17

900-1000

1100-1200

410 г.к., 307г.к.
Апеляція 29.07.17 1500-1700  
Іспит

5

6

29.07.17

900-1000

1100-1200

410 г.к., 307г.к.
Апеляція 30.07.17 1500-1700  

Розподіл за факультетами спеціальностей та програм для підготовки магістрів у 2017 році

Фак-т Перелік спеціальностей Перелік спеціалізацій Програма фахового іспиту за освітньо-професійною програмою Програма додаткового фахового іспиту за освітньо-професійною програмою Програма фахового іспиту за освітньо-науковою програмою Програма додаткового фахового іспиту за освітньо-науковою програмою
1 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Літаки і вертольоти завантажити завантажити завантажити завантажити
Технологія виробництва літальних апаратів завантажити
Випробування та сертифікація літальних апаратів завантажити завантажити завантажити
131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин завантажити завантажити завантажити
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні технології проектування завантажити завантажити завантажити завантажити
Системне проектування завантажити завантажити завантажити завантажити
272 Авіаційний транспорт Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів завантажити завантажити
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство  завантажити завантажити завантажити завантажити
133 Галузеве машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння завантажити завантажити завантажити завантажити
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища завантажити завантажити
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Експертиза товарів та послуг завантажити завантажити
2 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки завантажити завантажити
Технологія виробництва а/д та енергетичних установок завантажити завантажити
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент завантажити завантажити
142 Енергетичне машинобудування Газотурбінні установки і компресорні станції завантажити завантажити
131 Прикладна механіка Роботомеханічні системи та комплекси завантажити завантажити
Інженерія логістичних систем завантажити завантажити
Дизайн і проектування пакувального обладнання завантажити завантажити
Комп'ютерний інжиніринг завантажити завантажити
3 173 Авіоніка Системи автономної навігації та адапт. управл л/а завантажити завантажити завантажити завантажити
272 Авіаційний транспорт Інтелектуальні транспортні системи завантажити завантажити
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп'ютерні системи технічного зору завантажити завантажити
Інженерія мобільних додатків завантажити завантажити
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва завантажити завантажити
122 Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології завантажити завантажити завантажити завантажити
Інформаційно-аналітичні системи завантажити завантажити
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи завантажити завантажити завантажити завантажити
Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції завантажити завантажити завантажити завантажити
Якість, стандартизація та сертифікація  завантажити завантажити завантажити завантажити
113 Прикладна математика Прикладна математика завантажити завантажити
Математичне та комп'ютерне моделювання
4 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні та космічні комплекси завантажити завантажити завантажити завантажити
Ракетні двигуни та енергетичні установки завантажити завантажити
Проектування та виробниц. композитних конструкцій завантажити завантажити
Супутники, двигуни та енергетичні установки завантажити
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління завантажити завантажити
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії завантажити завантажити завантажити завантажити
Енергетичний менеджмент та енергоефективність
103 Науки про Землю Космічний моніторинг Землі завантажити завантажити
193 Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології завантажити завантажити
5 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби завантажити завантажити завантажити завантажити
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси завантажити завантажити завантажити завантажити
Інформаційні мережі зв’язку завантажити завантажити завантажити завантажити
Технології та засоби телекомунікацій завантажити завантажити завантажити завантажити
163 Біомедична інженерія Біомедична інформатика та радіоелектроніка завантажити завантажити завантажити завантажити
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі завантажити завантажити завантажити завантажити
Системне програмування
Програмовні мобільні системи та Інтернет речей
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем завантажити завантажити завантажити завантажити
6 073 Менеджмент Менеджмент завантажити завантажити завантажити завантажити
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності завантажити завантажити
Логістика завантажити завантажити
Управління проектами завантажити завантажити завантажити завантажити
074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування завантажити завантажити
051 Економіка Економіка підприємства завантажити завантажити завантажити завантажити
056 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка
Міжнародний бізнес
075 Маркетинг Маркетинг
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит завантажити завантажити
071 Облік і оподаткування Облік і аудит завантажити завантажити
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення завантажити завантажити завантажити завантажити
7 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика

завантажити

завантажити

завантажити
053 Психологія Психологічне консультування та психотерапія завантажити завантажити
Психологічна робота з кадрами та PR
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності завантажити завантажити
Документознавство та інформаційна діяльність

Для всіх спеціальностей

Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами з іноземної мови (англійська мова) (завантажити)

Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами з іноземної мови (німецька мова) (завантажити)

Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами з іноземної мови (французька мова) (завантажити)