Навчально-наукова діяльність

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Робота центру реалізується в підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Щорічно виконується кілька проектів і робіт у галузі мікросупутникобудування, а до підготовки залучені кілька поколінь випускників з різними розробками. Підготовлено більше 10 магістерських робіт за тематикою.

У навчальний план підготовки магістрів введені дисципліни, необхідні для фахових знань з мікросупутникобудування:

- Проектування мікро- і піко- супутників;

- Система планування та управління в космічній промисловості;

- Зв’язок космічного призначення;

- Комп’ютерне проектування силових та електронних компонентів мікросупутників;

- Менеджмент і маркетинг в космічній діяльності.

У реалізації проекту УМС здійснюється співпраця з провідними ВНЗ України (НТУУ КПІ, ДНУ), зарубіжними технічними ВУЗами, зокрема з Берлінським технічним університетом, Бельгійським університетом Lessius і Голландським університетом Fontys, ВУЗами Росії та Казахстану.

За результатами робіт підготовлені навчальні посібники:

  1. Система планирования и управления в космической промышленности [Текст] : конспект лекций / С. В. Губин, Ю. А. Шепетов; – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. – 229 c.
  2. Менеджмент и маркетинг космической отрасли. Ч. I. [Текст] : учеб. пособие / С. В. Губин, Т.Ю. Иванова, Т.Ю. Павленко. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского  «Харьк. авиац. ин-т», 2014. – 179 с.

 

Пілотна група мікросупутникобудівників

 

 

 

 

Друга робоча група освоює матеріальну частину і макет супутника проф. Грациані (Рим)

 

 

 

Третя робоча група працює на обладнанні мікросупутникобудування

 

повернутися...