Знання, якi пiдкорюють небо

Основні напрямки наукових досліджень

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

До напрямків роботи центру входять наукові дослідження, навчання, наукові та навчальні послуги у сфері створення та експлуатації малих космічних апаратів, що складає:

  • виконання пошукових фундаментальних і прикладних досліджень щодо розробки та апробації технологій мікро- піко- та нано- супутникобудування і організація навчального процесу по засвоєнню нових технологій;
  • створення системи взаємодії з навчальними, виробничими та науково-дослідними установами на основі координаційно-технологічних послуг для організації участі фахівців ННЦ МСБ ХАІ, викладачів, студентів та аспірантів Університету у вирішенні задач навчання, проектування, виробництва та впровадження розробок у виробництво;
  • надання координаційних, консультаційних, технічних та технологічних послуг підприємствам та організаціям у сфері навчальної, науково-технічної діяльності та експлуатації мікро- піко- та нано- супутників й спеціалізованого обладнання;
  • проектування, виготовлення і випробовування елементів та мікро- піко- і нано- супутників у цілому, обладнання для технологій їх побудови і випробування, створення методик та засобів технічних вимірювань, в тому числі телеметрії та телекерування, за програмами українських та міжнародних організацій;
  • виконання інших навчальних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робот з вітчизняними і закордонними партнерами, які сприяють науково-технічному прогресу у різних галузях промисловості України, та інтеграції з міжнародними навчальними, науково-дослідницькими та координаційними структурами;
  • впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес: проведення НДР студентів, підготовка аспірантів та докторантів

 

повернутися...