Редакційна колегія

     В.Є. Гайдачук, д-р техн. наук, проф., Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії України, гол. наук. співробітник каф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (головний редактор);
     А.В. Кондратьєв, д-р техн. наук, доц., зав. каф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (заступник головного редактора);
     С.А. Бичков, д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України, технічний директор-головний інженер, ДП «Антонов»;
     О.В. Гайдачук, д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України, проректор з наукової роботи, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;
     О.Г. Гребеніков, д-р техн. наук, проф., зав. каф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;
     А.И. Долматов, д-р техн. наук, проф., Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії України, зав. каф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;
     Н.М. Дронь, д-р техн. наук, проф., проф. каф., Днепропетровський національний університет ім. Олеся Гончара;
     Я.С. Карпов, д-р техн. наук, проф., Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії України, проф. каф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;
     В.Н. Король, д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України, зас. Головного інженера, ДП «Антонов»
     А.С. Кулік, д-р техн. наук, проф., зав. каф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;
     А.М. Потапов, канд.. техн. наук, нач коплекса, ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля;
     М.Е. Тараненко, д-р техн. наук, проф., зав. каф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;
     П.О. Фомічов, д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України, зав. каф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;
     А.Н. Шупиков, д-р техн. наук, проф., зав. вітд., Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України;
     Jaroslav Juracka, PhD, Prof., Director Institute of Aerospace Engineering Brno University of Technology;
     Sergey Shkarayev, Doctor of Science, Prof., Prof. Department of Aerospace and Mechanical Engineering University of Arizona;
     О.Ю. Бетіна, канд. техн. наук, ст. викл. каф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (відповідальний секретар).