Знання, якi пiдкорюють небо

Списки рекомендованих 2017

Факультет літакобудування - 1
Загальний завантажити (pdf)
Факультет авіаційних двигунів - 2
Загальний завантажити (pdf)
Факультет систем управління ЛА - 3
Загальний завантажити (pdf)
Факультет ракетно-космічної техніки - 4
Загальний завантажити (pdf)
Факультет радіотехнічних систем ЛА - 5
Безпека інформаційних і комунікаціних систем завантажити (pdf)
Біомедична інформатика та радіоелектроніка завантажити (pdf)
Інформаційні мережі зв'язку завантажити (pdf)
Комп'ютерні системи та мережі завантажити (pdf)
Програмовні мобільні системи та Інтернет речей завантажити (pdf)
Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби завантажити (pdf)
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси завантажити (pdf)
Системне програмування завантажити (pdf)
Технології та засоби телекомунікацій завантажити (pdf)
Факультет економіка та менеджменту - 6
Економіка підприємства завантажити (pdf)
Інженерія програмного забезпечення завантажити (pdf)
Облік і аудит завантажити (pdf)
Публічне управління та адміністрування завантажити (pdf)
Управляння проектами завантажити (pdf)
Гуманітарний факультет - 7
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа завантажити (pdf)
Психологія завантажити (pdf)
Філологія завантажити (pdf)